Najveća ponuda, najbolje cijene gumeifelge.hr
Impressum

Pronađite sve osnovne podatke o firmi

Osnovni podaciNaziv tvrtke:  Tuning shop društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Skraćeni naziv tvrtke:  Tuning shop d.o.o.
Sjedište tvrtke:  Novo Selo Rok , Maršala Tita 73
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:  Trgovački Sud u Varaždinu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:  Tt-13/3303-2 MBS: 070115674
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:  20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Poslovna banka i broj žiro računa:  Zagrebačka banka , HR8823600001102379536
IBAN transakcijskog računa:  HR7523400091116038878
OIB društva:  65795076206
Internet trgovina:  Gume i felge